Zelfverdediging is juist een effectieve manier om de eigen kracht te kunnen ervaren wat het zelfbewustzijn van de kinderen stimuleert. Wanneer de zelfverdedigingstechnieken op een juiste manier met de juiste focus worden toegepast stimuleert dit de zelfbeheersing. Kinderen gaan inzien agressie niet meer nodig is. Voor meer informatie zie het blog-artikel ‘maakt zelfverdediging agressiever?’

Dit is geen enkel probleem. Bij PowerKid leert je kind door te doen! Door de fysieke oefeningen wordt het ervaringsleren gestimuleerd. De fysieke oefeningen in combinatie met reflectie vergroot het zelfbewustzijn van je kind.

Dit is geen probleem, alle trainingen zijn op maat. Er zal ook rekening gehouden worden met de fysieke mogelijkheden van de kinderen.

Weerbaarheid is voor iedereen een belangrijke basis voor een gezonde ontwikkeling. Het wordt dan ook vaak preventief ingezet en is dus zeker geen training dat alleen wordt gegeven aan kinderen die problemen hebben. De trainingen zijn altijd speels en positief. Kinderen gaan op een leuke manier ontdekken wat hun kwaliteiten zijn en dat zij blij zijn met wie zij zijn. En dat ze uniek zijn, net als iedereen!

Ouderbetrokkenheid is positief voor de ontwikkeling van het kind. Er wordt dan ook tijdens het traject contact onderhouden met ouders. Samen kijken we wat nodig is voor de ontwikkeling van de weerbaarheid van het kind.

Om mentale ontwikkeling plaats te laten vinden is veiligheid tijdens de trainingen heel belangrijk. I.v.m. de emotionele veiligheid tijdens de training is mee kijken niet mogelijk.

I.v.m. de groepsdynamiek en de emotionele veiligheid van de kinderen, kunnen ouders niet bij de training aanwezig zijn. De ervaring leert dat de meeste kinderen zich makkelijker open durven stellen wanneer ouders niet aanwezig zijn.

Ervaring laat zien dat kinderen door het speelse karakter van de training met plezier naar de training gaan. plezier is erg belangrijk om iets te kunnen leren en er wordt dan ook alles aan gedaan om een veilige sfeer te creëren waarbij kinderen zich snel op hun gemak. Voelen en de spanning die kinderen voorafgaand aan de training voelen, snel verdwenen is. Zie de ervaringen van andere ouders op deze website.

Je kind zal altijd iets uit de training mee gaan nemen waar hij zijn leven lang iets aan kan hebben. Wanneer er geconcludeerd wordt dat de manier waarop er getraind wordt niet aansluit bij jouw kind, of hij niet op zijn plaats is in de desbetreffende trainer, kijken we samen verder wat er beter aansluit bij jouw kind.

Scroll to Top