Tips tegen ruzie in huis

Ervaar je thuis discussies over de opvoeding van je kind? Ben jij degene die strikte en heldere grenzen stelt, terwijl je partner liever wil dat het kind zelf de wereld ontdekt en fouten maakt? Of stelt je partner juist deze strakke grenzen en wil jij dit liever niet? Het kan zijn dat ondanks jouw duidelijke grenzen, je kind niet goed luistert en alles doet wat niet mag. Maar maak je geen zorgen, hij bedoelt hiermee geen kwaad te doen. Het is mogelijk dat hij juist die grenzen nodig heeft, niet alleen van jou, maar ook van jouw partner. Misschien is dit wat je kind probeert over te brengen?

Afgebakende grenzen versus meer vrijheid

Het is belangrijk om te begrijpen dat het stellen van grenzen niet betekent dat je een politieagent speelt. Grenzen stellen gaat over het helpen en begeleiden van je kind. Je creëert een veilige omgeving, bevordert de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden en leert hem of haar rekening te houden met anderen.

Toch heeft ook te veel grenzen stellen een nadeel. Waar te weinig grenzen leiden tot onrust, voorkomen te veel grenzen dat het kind zijn eigen kracht ontdekt en zelfvertrouwen opbouwt. De kunst is om de juiste balans te vinden tussen het stellen van grenzen en het toestaan van vrijheid. In essentie gaat het erom een balans te vinden die je kind helpt om zijn zelfvertrouwen te ontwikkelen.

Rolverdeling thuis

Naast regels zijn ook de rollen in huis van groot belang voor de ontwikkeling van je kind en minder ruzie thuis. Je kunt je kind sociale vaardigheden bijbrengen, zoals respect voor anderen en voor zichzelf. Een weerbaarheidstraining kan hem leren omgaan met pesten of het beheersen van boosheid. Zolang het gezinssysteem niet klopt, zal echter de beoogde resultaten van dergelijke trainingen uitblijven. Een heldere rolverdeling in huis helpt bij het vergroten van de weerbaarheid van jouw kind.

Kinderen kunnen haarfijn aanvoelen wanneer er een meningsverschil is tussen hun ouders. Ze zien een opening om zelf, of samen met een ouder, de controle over te nemen. Als dit gebeurt, zal het kind ook grenzen kunnen gaan overschrijden bij leeftijdsgenoten, wat vervolgens tot conflicten kan leiden. Het gezamenlijk optreden als partners en het gezamenlijk bepalen van de grenzen helpt om de rollen in huis weer helder te krijgen.

Samenwerken

De grootste tip voor ruzie en onrust in huis is dus om samen als partners de belangrijkste grenzen in huis vast te stellen. Kies grenzen die jullie beiden belangrijk vinden. Binnen de gestelde kaders geef je je kind vrijheid. Laat hem zelf ontdekken wat goede en minder slimme beslissingen zijn. Laat hem de gevolgen van zijn keuzes ervaren en problemen zelf oplossen, ook al kan dit als ouder moeilijk zijn. Moedig hem aan om binnen jullie duidelijke grenzen zijn keuzes te maken en daarmee zijn zelfvertrouwen te vergroten.

Duidelijke grenzen stellen als partners is zeker niet makkelijk en vergt veel communicatie.
Als je wilt bespreken hoe jullie als ouders positief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van jullie kind en een stabiele thuissituatie, kan je graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen.

Scroll to Top