Grenzen aangeven: deel 2

In de vorige blog gaven we een inleiding met betrekking tot het stellen van grenzen en hoe jij en je kind deze respectvol kunnen aangeven. In deze blog gaan we verder met situaties waarin je kind over jouw grenzen gaat en de door jou als ouder gestelde regels overtreedt. Maar ook wanneer je kind het zelf moeilijk vindt om zijn grenzen respectvol aan te geven.

Er zijn geen one-size-fits-all tips voor situaties waarin jouw kind anders reageert dan je zou willen en over jouw grenzen gaat. De behoeften van elk kind zijn uniek, en elk kind heeft zijn eigen ‘handleiding’. Het is een uitdaging om te achterhalen wat voor jou en jouw kind werkt. Zelfs als je denkt dat je het weet, kan je kind zich altijd weer anders ontwikkelen en zich anders gedragen dan gedacht. Kortom, het blijft een ontdekkingsreis waarbij je vooral op je eigen gevoel moet vertrouwen.

Niet veel regels, maar duidelijke regels

Als je merkt dat je steeds meer in de rol van politieagent in huis belandt, is het wellicht tijd om even te stoppen met het stellen van talloze grenzen en regels. Kies gedurende een bepaalde periode slechts enkele essentiële grenzen voor jezelf. Het stellen van te veel grenzen vergt niet alleen energie van jou, maar ook van je kind. Benadruk welke regels werkelijk belangrijk zijn, maar geef je kind ook de ruimte om binnen de door jou gestelde grenzen zelf keuzes te maken. Als je kind toch te ver gaat en onrustig wordt, probeer je kind dan eens een knuffel te geven. Een stevige omhelzing kan soms wonderen doen en hem helpen kalmeren. Leg rustig uit waarom dit jouw grens of regel is. Als je kind de grens beter begrijpt, zal hij deze ook sneller respecteren.

Aanmoedigen om duidelijke grenzen te stellen

Als je kind moeite heeft om zijn grenzen aan te geven, is dit vaak gerelateerd aan een gebrek aan zelfvertrouwen. Hier zijn enkele tips om het zelfvertrouwen van je kind te vergroten, waardoor hij beter zijn grenzen durft aan te geven.

  1. Geef je kind complimenten over zijn groei en ontwikkeling. Deze complimenten zijn gericht op het proces in plaats van op het resultaat. Bijvoorbeeld, zeg ‘wat goed dat je tegen je vriendje hebt gezegd dat hij moest stoppen’, of ‘wat goed dat je aangaf dat je boos bent en even alleen wilt zijn om rustig te worden’. Deze complimenten geef je zelfs als het gewenste resultaat niet (meteen) wordt bereikt.
  2. Definieer het ‘probleem’ als een te leren vaardigheid en breek deze vaardigheid op in kleine stapjes. Concentreer je gedurende een periode op het oefenen van één klein stapje richting deze vaardigheid, zodat je kind steeds kleine succeservaringen kan behalen.

    Bijvoorbeeld, stel dat je kind moeite heeft met assertiviteit en het moeilijk vindt om voor zichzelf op te komen. Een vaardigheid die je kind kan leren, is het op een duidelijke manier ‘nee’ zeggen. Deze vaardigheid kan je in verschillende kleine stappen opdelen om de opbouw te vergemakkelijken. Begin eenvoudig en vertrouwd, zoals op een zachte manier ‘nee’ zeggen tegen zijn broertje of zusje, vervolgens tegen een klasgenoot op een kalme toon, gevolgd door het gebruik van een normale spreekstem. Ga verder met het oefenen van het aannemen van een stevige houding tijdens het ‘nee’ zeggen en het duidelijk gebruiken van zijn stem. Uiteindelijk kan het doel zijn om stevig te gaan staan en met een duidelijke stem ‘nee’ te zeggen tegen een klasgenootje. Op deze manier wordt het proces van het ontwikkelen van zelfvertrouwen toegankelijk gemaakt voor het kind.
  3. Geef de vaardigheid eventueel een pakkende naam en laat je kind nadenken over wie of wat hem kan helpen bij het leren van deze vaardigheid. Maak samen een plan van aanpak en laat je kind nadenken over wie hem kan helpen hierbij. Betrek hem in het proces en laat hem zelf bepalen wie hem kan helpen bij het aanleren van de vaardigheid met de stoere naam.
  4. Oefen met rollenspellen, waarbij je samen situaties naspeelt. Bijvoorbeeld een rollenspel waarin jij door je kind gepest wordt en jij voor jezelf moet opkomen of ‘nee’ moet zeggen. Wissel ook rollen om. Laat je kind reflecteren op wat goed ging en wat verbeterd kan worden. Gebruik hierbij ook de complimenten voor het proces.
  5. Herinner je kind regelmatig aan de geleerde vaardigheden, zowel op momenten dat het nodig is als op willekeurige momenten. Vraag bijvoorbeeld: ‘Hoe kan je in zo’n situatie handelen?’ ‘Wat heb je geleerd tijdens de training bij PowerKid?’

Ook in onze weerbaarheidstrainingen gaan we aan de slag met het aangeven van eigen grenzen en het respecteren van andermans grenzen. In de trainingen komen ook het stevig staan en het ‘nee’ zeggen aan bod. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Scroll to Top