Een gelukkig en weerbaar kind.

Ons geluksgevoel wordt grotendeels bepaald door onze gedachtepatronen. Dit geldt ook voor kinderen. Positieve gedachten maken kinderen gelukkig, maar negatieve gedachten kunnen hun geluk in de weg staan. Zulke gedachten, zoals “Als ik ‘nee’ zeg, vinden ze me vast onaardig” of “Als ik nu een vraag stel, dan vinden ze me vreemd,” kunnen ervoor zorgen dat kinderen onzeker gedrag vertonen. Deze gedragspatronen versterken vaak deze negatieve gedachten. Kinderen zijn zich echter niet altijd bewust van deze gedachten en vinden het moeilijk om negatieve gedachten te herkennen in situaties waarin ze zich niet gelukkig voelen.


Het is daarom belangrijk om samen met kinderen te werken aan het doorbreken van deze vicieuze cirkel van onzekerheid en negatieve gedachten.

De weerbaarheid van het kind is hierbij een belangrijke factor. Naast dat onzekerheid kan leiden tot terughoudend of agressief gedrag, kan juist zelfverzekerd gedrag leiden tot minder onzekerheid! Een sterke lichaamshouding in combinatie met het positieve gedrag van het kind, kan de hersenactiviteit en het welzijn van het kind verbeteren. Zo blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat een sterke houding je zelfvertrouwen geeft!

Het vermogen om je grenzen aan te geven leidt niet alleen tot meer weerbaarheid, maar vergroot ook de vitaliteit. Mensen die weerbaar zijn, voelen zich beter. Dit is onder meer aangetoond in het onderzoek van Schouten & Nelissen.


Wat wordt er precies bedoeld met weerbaarheid?

Weerbaarheid betekent het vermogen om voor jezelf op te komen terwijl je respect behoudt voor anderen. Wie weerbaar is, weet een balans te vinden tussen terughoudendheid en impulsiviteit.

Kinderen met terughoudend gedrag vinden het vaak lastiger om hun grenzen aan te geven, tonen minder zelfvertrouwen en zijn vaak gevoeliger. Passief/terughoudend gedrag leidt vaak tot meer negatieve dan positieve gevoelens. Dit gedrag wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld het naar beneden kijken, het vermijden van oogcontact, het niet actief meedoen in de klas of zich letterlijk buiten de groep plaatsen. Teruggetrokken kinderen voelen zich vaak ongemakkelijk bij de reacties van anderen op hun gedrag.

Aan de andere kant vertonen kinderen die snel agressief en impulsief reageren vaak een gebrek aan respect voor anderen, wat ook tot negatieve gevoelens kan leiden. Deze kinderen raken vaker betrokken in ruzies en hebben moeite met het omgaan met boosheid, wat resulteert in schreeuwen, schelden, pesten of roddelen.

Het belangrijkste kenmerk van een werkbaar kind is hun sterke lichaamshouding. Het kind kan duidelijk en tijdig grenzen aangeven en heeft daarbij respect voor zowel zichzelf als anderen. Door kinderen weerbaarheidstrainingen te geven, ervaren ze dat ze invloed hebben op hun eigen gevoel en dat van anderen.


Zo kan een kind zijn grens aangeven!

Het is van belang het kind krachtig en zelfverzekerd overkomt. De lichaamshouding en het stemgebruik spelen hierbij een cruciale rol. Als kinderen duidelijk zijn, zullen anderen eerder luisteren en hun grenzen respecteren. Zelfs kinderen die neigen naar luidruchtig en boos gedrag, merken dat ze meer respect krijgen wanneer ze op een duidelijke maar respectvolle manier grenzen aangeven. Dit zijn vaardigheden die kinderen kunnen oefenen en leren.

Een weerbaarheidstraining die zowel psychologische als fysieke aspecten omvat, blijkt effectief te zijn om zelfvertrouwen en geluk te stimuleren. Tijdens de weerbaarheidstraining wordt de bewustwording van het lichaam vergroot, wat leidt tot een groter emotioneel bewustzijn en een positiever zelfbeeld.

De aanpak van deze weerbaarheidstrainingen betreft het gebruik van spel, houdings- en uitstralingsoefeningen, zelfverdediging en andere fysieke activiteiten om de mentale weerbaarheid te verbeteren. Dit stelt kinderen in staat om meteen de gevolgen van weerbaarheid te voelen, wat ze een enorme boost in hun zelfvertrouwen geeft!

Kortom, kinderen die hun grenzen durven aangeven, hebben meer zelfvertrouwen en positieve gedachten. Weerbare kinderen voelen zich over het algemeen gelukkiger. Weerbaarheid vormt daarom een stevige basis voor de gezonde ontwikkeling van kinderen!

Indien je meer informatie wilt over hoe we jouw zoon of dochter kunnen helpen bij het ontwikkelen van weerbaarheid, nodigen we je uit voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Scroll to Top