Weerbaarheid en Oplossingsgericht Denken

Als een kind zich focust op problemen, dan is het moeilijk om oplossingen te zien. De beren op de weg lijken zo groot en het kind krijgt steeds meer moeite met tegenslagen. De kunst is om het kind te leren om weerbaar om te gaan met deze beren op de weg door het probleemoplossend vermogen te trainen.

Weerbaarheid gaat verder dan ‘simpelweg’ voor jezelf opkomen; het omvat ook het goed kunnen omgaan met tegenslagen en het niet toestaan dat negatieve emoties zoals frustratie de overhand krijgen. Het vermogen om problemen op te lossen is een cruciale vaardigheid om weerbaar te zijn als obstakels zich voordoen.

Training in het vermogen om problemen op te lossen.

Te vaak focussen op problemen vergroot het negatieve beeld. Dit kan ervoor zorgen dat zelfs kleine hobbels in de weg veel groter lijken, wat op zijn beurt gevoelens van frustratie, boosheid of onzekerheid kan verergeren. Het risico van agressie of verdriet ligt dan op de loer.

Wanneer situaties niet verlopen zoals het kind had verwacht of wanneer het kind moeite heeft met situaties die voelen als grote problemen, kunnen de volgende vier stappen worden toegepast om het vermogen tot probleemoplossend denken te ontwikkelen: De eerste stap is om samen met je kind zoveel mogelijk oplossingen te bedenken voor het (mogelijke) probleem. Alle ideeën zijn welkom, zelfs de onrealistische. Door creatief te denken, maak je dit een leuk proces voor je kind. Dus doe lekker gek en schrijf alles op wat in jullie opkomt! Als tweede stap laat je je kind een oplossing kiezen waarvan hij of zij gelooft dat het kan helpen en waarbij hij of zij bereid is om deze uit te proberen.

Als derde stap moedig je je kind aan om deze oplossing daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Spreek samen af binnen welke periode deze oplossing uitgeprobeerd zal worden. En tot slot, evalueer na de afgesproken periode samen met je kind de gekozen oplossing. Is het gelukt om deze oplossing uit te voeren? Heeft deze oplossing het probleem verholpen? Als dit niet het geval is ga je kijken waarom dit niet het geval is. Was het mogelijk geen geschikte oplossing voor hem of haar, dan begin je weer bij stap 1 om te kijken wat hij of zij nodig heeft om het probleem wél op te lossen.

Ter illustratie van de oefening een voorbeeld. Je kind vindt het moeilijk om ‘nee’ te zeggen, bijvoorbeeld in de situatie dat vriendjes willen spelen en hij even geen zin heeft. Je kind heeft het gevoel dat als hij ‘nee’ zou zeggen, de vriendjes boos zouden worden of je kind niet meer leuk zouden vinden. Wat zouden oplossingen kunnen zijn voor dit probleem? Bijvoorbeeld: op een aardige manier ‘nee’ zeggen. Dit kan met een ik-boodschap. ‘Ik vind het heel leuk om met jou te spelen, maar vandaag wil ik iets voor mezelf doen. Morgen wil ik graag weer met je spelen!’ Herhaaldelijk oefenen van deze stappen zal het voor je kind gemakkelijker maken om problemen op te lossen. Bovendien is het goed voor het zelfvertrouwen van je kind, omdat hij zelf oplossingen kan bedenken voor zijn eigen problemen.

Verder oefenen met positief en oplossingsgericht denken?

Vraag gerust een vrijblijvend adviesgesprek aan om te kijken of wij jouw kind kunnen helpen met onze weerbaarheidstrainingen!

Scroll to Top