Minder Agressief Door Zelfverdediging

Onder ouders bestaat soms de vrees dat het aanleren van stoot- en traptechnieken hun kind eerder agressief dan weerbaar maakt. Dat is niet het geval, indien de technieken op een gepaste manier worden aangeleerd en geoefend. Dus wees niet bang voor een fysieke weerbaarheidstraining!

Energie kwijt op de boksbal

Soms wordt kinderen aangeraden om hun stoom af te blazen als ze boos zijn. Het idee dat kinderen minder agressief zouden worden door hun energie op een bokszak te uiten, steunt op het psychoanalytisch concept van ‘catharsis’. Echter, onderzoek heeft aangetoond dat het uiten van opgekropte energie op lange termijn juist tot meer agressie kan leiden. Er zijn goede alternatieven hiervoor en daarom is het zonde dat het afblazen van stoom nog vaak wordt toegepast.

Beheersing van zowel lichaam als emotie

Als kinderen zelfverdedigingstechnieken aanleren en met anderen sparren, is de beheersing van het lichaam, de energie en de emotie cruciaal. Door zelfverdediging op een verstandige manier te trainen, leren kinderen hun emoties beter te herkennen en impulsen te beheersen. Dit leidt ertoe dat ze hun eigen kracht ontdekken en een positiever zelfbeeld krijgen, waardoor agressie overbodig wordt.

Kortom, zelfverdedigingsoefeningen tijdens weerbaarheids- en agressieregulatietrainingen zijn een uiterst effectief hulpmiddel om agressie tegen te gaan! Een goede nadruk op de mentale aspecten van zelfverdediging is essentieel bij het trainen van weerbaarheid.

Benieuwd hoe we zelfverdediging implementeren in onze weerbaarheidstrainingen? Vraag gerust om een vrijblijvend gesprek voor meer informatie.

Scroll to Top