Mijn Kind Speelt Niet Mee in Een Groep

Verschillende kinderen hebben diverse gedragskenmerken, en het ene kind verschilt aanzienlijk van het andere. Terwijl sommige kinderen van nature graag in het middelpunt van de belangstelling staan en met iedereen bevriend willen zijn, is er ook een type kind dat liever eerst de kat uit de boom kijkt. Misschien is jouw kind heel enthousiast over het proberen van nieuwe sporten, maar durft hij vervolgens niet in de lessen mee te doen. Misschien is je kind bang om het niet goed te doen of om afgewezen te worden in de groep. Welk profiel je kind ook heeft, het is belangrijk te erkennen dat dit inherent is aan zijn of haar persoonlijkheid, en dat is oké!

Er zijn gevallen waarin kinderen aarzelen om mee te doen aan groepsactiviteiten, zelfs nadat ze voldoende tijd hebben gehad om aan de groep te wennen. Wat zouden mogelijke redenen hiervoor kunnen zijn? De vraag waar we in deze blog op ingaan is: waarom speelt mijn kind niet mee in een groep en wat kan ik hier als ouder aan doen?

Verschillen tussen kinderen

Alle kinderen gedragen zich anders in groepen, en sommige kinderen vinden groepen helemaal niet prettig. Dat heeft verschillende redenen:

  • Zoals eerder genoemd, kan angst voor afwijzing of faalangst een rol spelen. Het kind vreest mogelijk dat het niet aan de verwachtingen zal voldoen, en om dit te vermijden, kiest het ervoor helemaal niet deel te nemen.
  • Voor sommige kinderen kan de drukte en verscheidenheid aan persoonlijkheden in een groep overweldigend zijn door alle prikkels, waardoor de activiteit voor hen niet meer leuk lijkt.
  • Onzekerheid kan ontstaan door een gebrek aan duidelijkheid over de verwachtingen ten aanzien van het kind. Dit kan leiden tot angst om deel te nemen.

Tips voor de ouders

Ouders hebben in wezen twee keuzes: aanmoedigen dat het kind toch deelneemt aan groepsactiviteiten, of accepteren dat het kind liever individueel speelt zonder hier een ding van te maken. Je kind forceren werkt niet, maar het kan nuttig het makkelijker te maken voor je kind door open gesprekken te voeren en samen op zoek te gaan naar een groepsactiviteit die jouw kind wel aanspreekt.

Het draait allemaal om het vinden van een evenwicht: aanmoedigen om uit de comfortzone te stappen, maar tegelijkertijd een veilige basis bieden waar het kind op kan terugvallen als het te overweldigend wordt.

Hierbij zetten we nog vier tips op een rijtje:

  1. Introduceer kleine stapjes: Laat het kind wennen aan de situatie door bijvoorbeeld te helpen met het klaarzetten van de groepsactiviteit. Betrek je kind bij de voorbereidingen of laat je kind rustig kennismaken met de mensen in de groep.
  2. Toon begrip: Erken de gevoelens van het kind en laat weten dat je begrijpt hoe het zich voelt. Benadruk dat je trots bent op zijn of haar inspanningen.
  3. Observeer samen: Kijk samen naar wat er gebeurt in een groep en praat erover. Ontdek wat het kind aantrekt of juist afstoot in groepsactiviteiten.
  4. Positieve benadering: Focus niet te veel op het niet-deelnemen, maar benadruk juist de positieve aspecten en vier zelfs kleine successen!

Tijdens onze weerbaarheidstraining besteden we aandacht aan zelfvertrouwen in groepen. De angst van het kind zetten we om in kracht! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over onze weerbaarheidstrainingen.

Scroll to Top