Bewust Worden van Houding en Gedrag

Houding en gedrag spelen een belangrijke rol in het welzijn van kinderen. Bewustwording van gedrag en houding vormt de basis. Het bewust worden van hun houding helpt kinderen om teruggetrokken of agressief gedrag bij zichzelf en anderen te herkennen. Pas wanneer een kind zijn eigen gedrag herkent, kan het bewuste keuzes maken over hoe ermee om te gaan. Hij kan dan zijn gedrag en houding aanpassen.

Het aannemen van een sterke, zelfverzekerde houding draagt bij aan een positief gevoel. Dit leggen wij als volgt uit: als je stevig staat, geeft je lichaam het signaal dat je je sterk voelt, zelfs als je je misschien niet zo voelt. Door te doen alsof je sterk bent, stuurt je lichaam een signaal naar je hersenen dat je sterk bent. Je hersenen sturen datzelfde signaal naar je gevoel, wat zegt: ‘wees niet bang, je bent sterk!’ Het aannemen van een sterke houding leidt tot een daadwerkelijk gevoel van kracht.

Hier zijn 5 tips om meer bewustwording van houding en gedrag te creëren:

  1. Om verschillende houdingen te herkennen, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende soorten houdingen. Gebruik voor deze houdingen consistente termen. Wij gebruiken de termen sterke-houding, tunnel-houding en macho-houding.
  • Sterke-houding: de sterke-houding is een zelfverzekerde houding. Je voelt je als jezelf, je hebt een rechte rug met de borst vooruit. Je armen hangen ontspannen langs je lichaam en je kin wijst naar voren. Je voelt dat je een gecontroleerde, rustige ademhaling hebt in je buik.
  • Tunnel-houding: de tunnel-houding is een onzekere houding. Je maakt je kleiner dan je bent en je rug is licht gebogen. Je voelt je schouders en kin naar voren vallen. Je blik is naar beneden gericht.
  • Macho-houding: de macho-houding is een arrogante houding. Je overdrijft de sterke-houding en doet je beter voor dan anderen. Je maakt je groter en je drukt je borst te ver vooruit. Je rug trekt hol en je kin is een beetje naar boven gericht.
  1. Benoem de houdingen die je je kind ziet aannemen. Gebruik ik-boodschappen om gedrag, gevoel en de concrete gevolgen bij jouw kind te benoemen. Benoem het gedrag zonder het te veroordelen. De ik-boodschappen kunnen frustratie bij het kind voorkomen als hij met zijn houding wordt geconfronteerd. Vermijd het zelf aannemen van een macho-houding, het verheffen van je stem of uitspraken als ‘doe niet zo macho!’ Dit kan voor het kind aanvoelen als afkeuring van zijn houding.
  2. Reageert jouw kind soms wel boos of verdedigend, laat je kind dan zelf nadenken over zijn houding en vraag je kind welke houding het op dat moment heeft. Dit denkmoment voorkomt directe confrontatie en kan agressieve reacties verminderen.
  3. Vraag vervolgens: ‘komt jouw houding overeen met je gevoel?’ Soms tonen kinderen bijvoorbeeld boosheid terwijl ze eigenlijk verdrietig zijn. Bewustwording hiervan helpt bij het creëren van balans tussen gevoelens en gedrag.
  4. Geef zelf het goede voorbeeld. Daarmee bedoel ik niet dat je als ouder nooit onzeker mag zijn of boos mag worden. Een ouder hoeft niet perfect te zijn, maar het is belangrijk om bewust te zijn van je eigen houding, dit te benoemen en te koppelen aan je gevoel. Door zelf te laten zien hoe je met je eigen emoties omgaat, leren kinderen bewust te zijn van zichzelf en anderen, en hierover te communiceren. Benoem bijvoorbeeld dat je eigenlijk heel moe bent, maar een macho-houding hebt aangenomen omdat je snel geprikkeld bent. Leer je kinderen dat het belangrijk is om hierover te communiceren.

Wil je meer informatie over houdingen en gedrag, of wil je kind verder oefenen met de sterke-houding? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Scroll to Top